cyberwereld

Nieuwsbank.nl

Cyberwereld

Vijf belangrijke high-tech bedrijven verbinden zich ertoe vrouwen meer aan te moedigen tot de cyberwereld toe te treden

In de huidige financiële wereldcrisis zijn banen in de sector informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zoals telecom en het internet, degelijke bronnen van groei die van vitaal belang zijn voor het herstel van de economie. Voor het concurrentievermogen van de EU is het echter van belang dat de high-techsector erin slaagt geschoolde werknemers aan te trekken en vast te houden, met inbegrip van vrouwen. Hoewel verwacht wordt dat er tegen 2010 een tekort zal zijn van ongeveer 300.000 gekwalificeerde technici in de EU, is nog niet één op de vijf informatici vrouw. De Europese Commissie ondernam in 2007 actie en moedigde telecom- en internetbedrijven aan meer vrouwen aan te trekken voor ICT-banen. Dit heeft ertoe geleid dat vijf belangrijke ICT-bedrijven vandaag een Europese Code van beste praktijken voor vrouwen en ICT zullen ondertekenen. Zij verbinden zich ertoe technische banen aantrekkelijker te maken voor vrouwen en het vrouwelijke potentieel in de ICT-sector beter te benutten. (more…)

Tags

Related Posts

Share This

ICT wordt aantrekkelijker voor vrouwen

Computable

vrouwen-in-ictDe ict verandert en dat maakt dat de sector steeds aantrekkelijker wordt voor vrouwen. Toch moeten bedrijven er hard aan werken om het percentage vrouwen in de ict groter te maken.

Het toekomstperspectief voor het aantal vrouwen in de ict is rooskleurig. Ict maakt steeds meer deel uit van de maatschappij en er is meer vraag naar creatieve mensen. Dat moet er voor zorgen dat de ict-sector voor vrouwen aantrekkelijker wordt. Bovendien zijn ze hard nodig. Dat bleek tijdens de slotconferentie van het programma Ict-STER, dat het imago van ict voor meisjes en vrouwen moet verbeteren.

Volgens Harry van Dorenmalen, general manager van IBM Nederland, zijn vrouwen in twee dingen beter dan mannen, namelijk luisteren en samenwerken. Deze vaardigheden zijn erg belangrijk voor de ict-sector. “De toekomst voor vrouwen in de ict ziet er daarom goed uit. Maar je moet de kansen wel pakken.” Ook Theo Rinsema, general manager van Microsoft Nederland, denkt dat het verschil in man en vrouw in het voordeel werkt voor vrouwen die bij ict-bedrijven willen werken. “Bij vrouwen is de linkerhersenhelft meer ontwikkeld. De rechterhelft is het cognitieve, het rationele, terwijl de linkerhelft gaat over ‘foto’s’. En de ict ontwikkel zich in de richting dat er meer behoefte is aan ‘foto’s’.” (more…)

Tags

Related Posts

Share This

Wat is Web 2.0?

Complexe Schema’s, tagging, twitting, termen die voor een leek allemaal nieuw zijn, maar waar we zonder te weten allemaal mee bezig zijn. Dat vind je allemaal als je googled op “web 2.0”.

Voor de relatieve eenvoud is hier een interessante video van Danae Howe, een vrouw die er veel van af weet en op een leuke manier uitlegd wat Web 2.0 is. Danae is Academic Technology Coordinator bij Westridge School


Tags

Related Posts

Share This

We need more PHP women

Op 13 en 14 juni vond The Dutch PHP Conference 2008 plaats. Ilja van den Berg (Bachelor-ict) en Sander v/d Graaf (Nerdtv) maakten een videoverslag. Bekijk het interview met Lorna Jane Mitchell.


Tags

Related Posts

Share This