Vrouwen zien IT steeds meer zitten

Als we detacheringsbureau Calco-IT moeten geloven hebben vrouwen die in de IT werken het beter naar hun zin en kiezen er meer vrouwen voor een carrière in de IT. Hun aantal zou in een jaar tijd met 15 procent zijn toegenomen.
Uit een steekproef die het bedrijf onder 200 vrouwelijke it-ers hield blijkt dat de werknemerstevredenheid is toegenomen. Vorig jaar wees soortgelijk onderzoek van het bedrijf nog uit dat vrouwen zich minder behandeld voelden en hun werkomstandigheden negatiever ervoeren dan hun mannelijke it-collega’s. Dit jaar is de werknemerstevredenheid onder vrouwelijke it-ers hoger en dat komt vooral door de beeldvorming onder vrouwen zelf. Mannen zijn niet anders gaan denken over vrouwelijke it-ers toont het onderzoek van Calco-IT aan.

Lees hier het hele artikel

Tags

Related Posts

Share This