Hoezo vrouwen niet geïnteresseerd in ICT?

Astrid Zuurbier, Programmacoördinator ICTregie.nl

Onlangs las ik in een nieuwskop dat vrouwen niet in ICT geïnteresseerd zouden zijn. Ik vraag me af waarop die uitspraak is gebaseerd. Dat er veel te weinig vrouwen in de IT-sector werken is een feit maar wanneer heb je als man/vrouw aantoonbaar geen interesse in de ICT?

Ik ken legio vrouwen, waaronder ikzelf, die zeer geïnteresseerd zijn in ICT-ontwikkeling en ICT-toepassingen. Hier vind je ze: (more…)

Tags

Related Posts

Share This

Vrouwen in ICT ‘Wij willen actie, niet een rapport dat in een la ligt te verstoffen’

ICT is te belangrijk geworden om alleen aan technologiegeoriënteerde mannen over te laten. Daar waren alle deelnemers van de ‘meeting-of-the-minds’-sessie van ICTRegie afgelopen dinsdag in Amsterdam, het roerend mee eens. Zo’n 35 vrouwen en 3 mannen probeerden zicht te krijgen op de acties die al genomen zijn en nog getroffen zouden kunnen worden om te zorgen dat meer vrouwen zich gaan bemoeien met de ontwikkeling en toepassing van ICT.

ICTRegie Vrouwen en ICT

Volgens Paul ’t Hoen, initiatiefnemer en voorzitter van de Adviesraad van ICTRegie, het nationaal regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie dat zich richt op de verbetering van de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, wordt het vrouwelijk arbeidspotentieel zwaar onderbenut. “Bedrijven en instellingen laten kansen liggen als het gaat om het aanpakken van het tekort aan IT’ers dat er – ondanks de crisis – nog steeds is en dat straks alleen maar groter zal worden. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat vrouwen een extra dimensie geven aan de ontwikkeling en de inzet van ICT.”

De toegevoegde waarde van vrouwen voor de IT is volgens de deelnemers groot. “Vrouwen beschikken meer dan mannen over een helicopterview, zijn beter in staat bruggen te slaag tussen mensen en techniek, hun communicatieve vaardigheden zijn vaak beter ontwikkeld, ze verliezen het gemeenschappelijke doel minder vaak uit het oog en zijn minder snel geneigd om te gaan voor eigen winst”, somt dagvoorzitter Simone Brummelhuis, zakenvrouw en voormalig managing director van restaurantsite IENS, de belangrijkste pluspunten op die eerder zijn genoemd. “Het zijn stuk voor stuk eigenschappen die ervoor kunnen zorgen dat er minder IT-projecten mislukken.” (more…)

Tags

Related Posts

Share This