cyberwereld

Nieuwsbank.nl

Cyberwereld

Vijf belangrijke high-tech bedrijven verbinden zich ertoe vrouwen meer aan te moedigen tot de cyberwereld toe te treden

In de huidige financiële wereldcrisis zijn banen in de sector informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zoals telecom en het internet, degelijke bronnen van groei die van vitaal belang zijn voor het herstel van de economie. Voor het concurrentievermogen van de EU is het echter van belang dat de high-techsector erin slaagt geschoolde werknemers aan te trekken en vast te houden, met inbegrip van vrouwen. Hoewel verwacht wordt dat er tegen 2010 een tekort zal zijn van ongeveer 300.000 gekwalificeerde technici in de EU, is nog niet één op de vijf informatici vrouw. De Europese Commissie ondernam in 2007 actie en moedigde telecom- en internetbedrijven aan meer vrouwen aan te trekken voor ICT-banen. Dit heeft ertoe geleid dat vijf belangrijke ICT-bedrijven vandaag een Europese Code van beste praktijken voor vrouwen en ICT zullen ondertekenen. Zij verbinden zich ertoe technische banen aantrekkelijker te maken voor vrouwen en het vrouwelijke potentieel in de ICT-sector beter te benutten. (more…)

Tags

Related Posts

Share This